LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Mất đi người mình thương yêu luôn là một nỗi mất mát to lớn. Tuy nhiên, nỗi đau đó sẽ tệ hại hơn rất nhiều khi cái chết bị gây ra do sai lầm của một người khác.

Khi mà cái chết của người bạn thương yêu xảy ra một cách đột ngột, nhưng có thể ngăn chặn được, hoặc là hệ quả từ việc bất cẩn của một người nào đó, thì nỗi mất mát và ấm ức của bạn có thể kéo dài và là một trận chiến tinh thần dai dẳng. Cho dù là khi nỗi đau đó đã giảm bớt phần nào, chúng tôi tin rằng phải có ai đó đứng ra chịu trách nhiệm cho hành động sai trái của họ. Số tiền mang lại từ một vụ kiện không thể mang lại người chết quay về, cũng không thể xoá đi những vết xẹo in hằn trong tim bạn. Nhưng số tiền đó có thể giúp bạn và gia đình vượt qua hoàn cảnh khó khăn hiện tại và sống tốt hơn trong những ngày sắp tới. Hãy tin tưởng The Tran Firm, rằng chúng tôi sẽ mang lại một khoản bồi thường xứng đáng, để bù đắp lại những gì mà bạn và gia đình đã phải trải qua.

Tại The Tran Firm, mỗi khách hàng đều nhận được dịch vụ cá nhân và quan tâm từ chúng tôi.
Derek Tran cung cấp dịch vụ xuất sắc và hỗ trợ tôi với những yêu cầu pháp lý. Họ hướng dẫn tôi tận tình từ những bước đầu tiên và thủ tục cần thiết, chuẩn bị giấy tờ, họ nói cho tôi biết là tôi nên làm gì, mong đợi gì. Họ rất là niềm nở, hiểu biết, và tận tâm. Thủ tục pháp lý hoàn thành như tôi mong đợi. Chuyên môn và tầm nhìn xa của họ rất đáng giá. Tôi thật sự biết ơn chất lượng công việc và sự giúp đỡ của họ.
Lashun J.
Khách Hàng Cũ
LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Mất đi người mình thương yêu luôn là một nỗi mất mát to lớn. Tuy nhiên, nỗi đau đó sẽ tệ hại hơn rất nhiều khi cái chết bị gây ra do sai lầm của một người khác.

Khi mà cái chết của người bạn thương yêu xảy ra một cách đột ngột, nhưng có thể ngăn chặn được, hoặc là hệ quả từ việc bất cẩn của một người nào đó, thì nỗi mất mát và ấm ức của bạn có thể kéo dài và là một trận chiến tinh thần dai dẳng. Cho dù là khi nỗi đau đó đã giảm bớt phần nào, chúng tôi tin rằng phải có ai đó đứng ra chịu trách nhiệm cho hành động sai trái của họ. Số tiền mang lại từ một vụ kiện không thể mang lại người chết quay về, cũng không thể xoá đi những vết xẹo in hằn trong tim bạn. Nhưng số tiền đó có thể giúp bạn và gia đình vượt qua hoàn cảnh khó khăn hiện tại và sống tốt hơn trong những ngày sắp tới. Hãy tin tưởng The Tran Firm, rằng chúng tôi sẽ mang lại một khoản bồi thường xứng đáng, để bù đắp lại những gì mà bạn và gia đình đã phải trải qua.

Tại The Tran Firm, mỗi khách hàng đều nhận được dịch vụ cá nhân và quan tâm từ chúng tôi.
Derek Tran cung cấp dịch vụ xuất sắc và hỗ trợ tôi với những yêu cầu pháp lý. Họ hướng dẫn tôi tận tình từ những bước đầu tiên và thủ tục cần thiết, chuẩn bị giấy tờ, họ nói cho tôi biết là tôi nên làm gì, mong đợi gì. Họ rất là niềm nở, hiểu biết, và tận tâm. Thủ tục pháp lý hoàn thành như tôi mong đợi. Chuyên môn và tầm nhìn xa của họ rất đáng giá. Tôi thật sự biết ơn chất lượng công việc và sự giúp đỡ của họ.
Lashun J.
Khách Hàng Cũ